Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu wykonania aktu darowizny, umowy przechowania oraz na podstawie zgody darczyńcy (art. 6 ust. 1 lit. a i b).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiejw Kamieniu Pomorskim (adres: ul. Adama Mickiewicza 34, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91 382 23 73, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Inspektorem ochrony danych (IOD), powołanym przez Administratora jest Dariusz Łydziński. Kontakt z Inspektorem:
  1. pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pod numerem telefonu: 607 603 890
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zakupu, przyjęcia daru lub depozytu, dokonania wpisu w księgach inwentarzowych i dokumentacji muzealnej oraz wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych i konkursach organizowanych przez Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych, bądź po wycofaniu zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą..
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000