Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej powstało 23 czerwca 2006 r. wraz z otwarciem ekspozycji w kapitularzu katedralnym, prezentującej zabytki znalezione na strychu krużganków. Formalnie powołane zostało do życia przez Radę Miejską w Kamieniu Pomorskim 26 czerwca 2009 r. Siedzibą Muzeum jest, oddany do użytku w 2015 r., budynek znajdujący się na tzw. Kwartale Dominikańskim w bliskim sąsiedztwie Osiedla Katedralnego oraz kapitularz katedry kamieńskiej, gdzie prezentowana  jest stała wystawa zabytków sakralnych i archeologicznych.

Na zbiory MZHK składają się bezcenne zabytki sztuki pomorskiej jak m.in.: XVII-wieczne balustrady z kościoła w podkamieńskim Jarszewie, XVIII-wieczna rzeźba anioła z ołtarza ambonowego ze zburzonego w latach 1954-1955 kościoła w Benicach czy średniowieczne naczynia tzw. grapeny.

Oprócz nich w Muzeum znajduje się także wiele innych eksponatów. Wśród nich wymienić możemy: liczne zabytki archeologiczne będące efektem prac prowadzonych na terenie miasta, niezwykle cenne szklane negatywy prezentujące niemiecki Kreis Cammin z początków XX wieku autorstwa pioniera kamieńskiej fotografii Adolfa Bartelta, butelki z przedwojennego browaru rodziny Voerkeliusów, fotografie pokazujące powojenny Kamień czy wstęgę z otwarcia 9 maja 1969 r. odbudowanego ze zniszczeń wojennych Ratusza Staromiejskiego.