Deklaracja dostępności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów...

I. Pojęcia ogólne

  • Regulamin – niniejszy regulamin
  • Serwis – serwis internetowy "Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim", działający pod adresem https://mhzk.eu
  • Usługodawca – firma "Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim" z adresem siedziby: ul. Adama Mickiewicza 34, 72-400 Kamien Pomorski, NIP: 98602217797...

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu...

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za...