logo muzeum

pozegnanie Zbigniewa Pawlickiego

W piątek 3 marca 2017 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie pożegnaliśmy Pana Zbigniewa Pawlickiego, powstańca warszawskiego, muzykologa, dziennikarza i popularyzatora muzyki, organizatora życia muzycznego o wielkich zasługach dla Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, który współtworzył i z którym związany był przez długie lata jako członek Rady Artystycznej i Komitetu Organizacyjnego oraz prelegent mistrzowsko prowadzący festiwalowe koncerty.
Zbigniew Pawlicki urodził się 17 grudnia 1929 r. w Poznaniu jako syn powstańca wielkopolskiego. W grodzie Przemysława spędził pierwsze dziesięć lat swego życia. Po wybuchu II wojny światowej rodzina Pawlickich została wysiedlona do Jarosławia, skąd przeniosła się do Warszawy. W stolicy 13-letni Zbigniew zaangażował się w działalność podziemną wstępując do Szarych Szeregów. Będąc członkiem ich najmłodszej grupy „Zawisza” brał udział w powstaniu warszawskim jako listonosz Harcerskiej Poczty Polowej. Po upadku powstania, przez obóz przejściowy w Pruszkowie, trafił do wsi Kłobukowice pod Częstochową w Generalnym Gubernatorstwie. Tam dowiedział się, iż jego rodzice, z którymi stracił kontakt w sierpniu 1944 r., żyją i przebywają na robotach w Öhringen w Szwabii.
Po zakończeniu II wojny światowej 16-letni Zbigniew wrócił do Poznania. Po kilku latach rozpoczął studia muzykologiczne na Uniwersytecie Poznańskim oraz gry na fortepianie w klasie prof. Gertrudy Konatkowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów w 1954 r. złożył podanie o pracę w szczecińskiej rozgłośni Polskiego Radia. Od początku następnego roku został redaktorem, a następnie do 1975 r. był kierownikiem jej Redakcji Muzycznej uczestnicząc w realizacji wielu programów, audycji i słuchowisk.
Czynnie zaangażował się w działalność organizacji muzycznych na Pomorzu Zachodnim. Współtworzył, powstałe w 1962 r. jako oddział Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego, Szczecińskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, którego był wiceprezesem. W latach sześćdziesiątych prezesował Towarzystwu Rozwoju Ognisk Artystycznych. Był recenzentem muzycznym „Głosu Szczecińskiego”, „Kuriera Szczecińskiego”, „Głosu Koszalińskiego”, tygodnika „Ziemia i Morze” oraz ogólnopolskiego „Ruchu Muzycznego”. Współpracował również z Ośrodkiem Telewizji Polskiej w Szczecinie biorąc udział w programach poświęconych muzyce.
Jako działacz Poznańskiego, a następnie Szczecińskiego Towarzystwa Muzycznego był współorganizatorem popularnych „koncertów przy świecach i kawie” w Zamku Książąt Pomorskich, które prowadził. Legły one u podstaw cyklu koncertów w katedrze kamieńskiej zorganizowanym w 1964 r., które rok później przekształciły się w Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, oficjalnie od 1979 r. o randze międzynarodowej. Zasługi red. Zbigniewa Pawlickiego dla tej najstarszej na Pomorzu Zachodnim imprezy muzycznej, której 53. edycja odbędzie się w bieżącym roku są przeogromne. Jako współinicjator i współtwórca kamieńskiego festiwalu był w jego początkowym okresie, wraz z ks. inf. Romanem Kostynowiczem (proboszczem kamieńskiej parafii w latach 1962-1980), najważniejszą postacią dla tego wydarzenia muzycznego. Przez lata należał do festiwalowego Komitetu Organizacyjnego. Jako przewodniczący Rady Artystycznej Szczecińskiego Towarzystwa Muzycznego kierował zarazem Radą Artystyczną festiwalu w Kamieniu. W mistrzowski sposób prowadził festiwalowe koncerty zapamiętany przez kilka pokoleń kamieńskiej publiczności.
Zbigniew Pawlicki współtworzył również organizowany do dziś Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach oraz odbywające się przed laty w Goleniowie koncerty kameralne. W 1975 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki zorganizował Krajowe Biuro Koncertowe, którym kierował do 1992 r. W okresie tym współtworzył szereg ogólnopolskich festiwali muzycznych jak m.in. Festiwal Muzyczny w Łańcucie, Festiwal Wiolinistyczny im. Grażyny Bacewicz (obecnie im. Bronisława Hubermana) w Częstochowie, Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku czy także nasz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Kierowane przez Zbigniewa Pawlickiego Krajowe Biuro Koncertowe zorganizowało ponad 17 000 koncertów na terenie całej Polski z udziałem najlepszych wykonawców.
Zbigniew Pawlicki był recenzentem-sprawozdawcą na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu oraz Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych był wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Działał również w Zarządzie Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Był pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym Festiwalu im. Romana Padlewskiego w Warszawie, upamiętniającego kompozytora, który zginął podczas powstania warszawskiego. Redaktor Pawlicki był również pomysłodawcą Śląskiego Festiwalu Ludwika van Beethovena w Głogówku, którym kierował do 2008 r. Zainicjował i organizował także szereg innych festiwali muzyki klasycznej na Śląsku Opolskim. Od połowy lat 90. występował jako ekspert w zakresie muzyki poważnej w popularnym teleturnieju telewizyjnym „Wielka Gra”, który w 2006 r. przestał być emitowany. W latach 1993-2010 był dyrektorem Biura Koncertowego Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” w Warszawie. Jako powstaniec warszawski i za swą działalność na niwie muzyki wyróżniony został wieloma odznaczeniami państwowymi i samorządowymi.
Koncerty 45. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim w 2009 r. były ostatnimi, które poprowadził Zbigniew Pawlicki. Z powodu pogarszającego stanu zdrowia rok później zmuszony był zakończyć swoją aktywność. Po raz ostatni gościł w Kamieniu podczas inauguracji jubileuszowej złotej edycji naszego festiwalu. Na uroczystym spotkaniu, które odbyło się 20 czerwca 2014 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 1 został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego oraz pamiątkowym medalem 50-lecia MFMOiK. Mimo, iż postępująca choroba utrudniała Mu mówienie zabrał jeszcze głos wspominając początki festiwalu. W katedrze podczas koncertu inauguracyjnego, po powitaniu przez swego następcę Andrzeja Wątorskiego, został owacyjnie przyjęty przez publiczność, która zapamiętała go jako mistrza słowa z ogromną erudycją prowadzącego przez długie lata kamieńskie koncerty. W uznaniu ogromnych zasług dla naszego festiwalu został w 2015 r. honorowym członkiem jego Rady Artystycznej. Festiwalem interesował się do końca swych dni.
Redaktor Zbigniew Pawlicki zmarł w Warszawie po długiej i ciężkiej chorobie 25 lutego br. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim będzie zawsze o Panu pamiętał.