"Duchowość natury" w kamieńskim Muzeum

Wczoraj w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej "Duchowość natury".
Ekspozycja, której kuratorami są szczeciński artysta-plastyk Jan Michał Szewczyk oraz prezes golczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Janina Kołodzińska, stanowi owoc pleneru malarskiego słuchaczy UTW z terenu naszego województwa. Plener...