logo muzeum

Wystawa "Kołobrzeskie Impresje"

W piątek, 23 marca, w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej odbył się wernisaż wystawy "Kołobrzeskie impresje", na którą składają się obrazy i fotografie członków Stowarzyszenia Artystów "Grupa Kołobrzeg". Autorów pokazywanych na wystawie prac reprezentowali: Helena Leźnicka, absolwentka Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych i Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, specjalizująca się w malarstwie na jedwabiu i Kazimierz Ratajczyk, fotografik, dziennikarz, wydawca, fotoreporter i założyciel Kołobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Nie zabrakło również znanego przez mieszkańców Kamienia artysty-rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego, którego prace prezentowaliśmy niedawno w MHZK i za którego sprawą wystawa "Kołobrzeskie impresje" trafiła do naszego Muzeum.
Stowarzyszenie Artystów "Grupa Kołobrzeg", którym kieruje malarka Iwona Sawicka, powstało w 2003 r. kontynuując dzieło Kazimierza Cebuli oraz Adeli i Jerzego Ściesińskich, którzy 60 lat temu zapoczątkowali środowisko plastyczne w Kołobrzegu. SAGK ma charakter interdyscyplinarny. Zrzesza twórców mieszkających w mieście nad Parsętą zajmujących się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą i fotografią. Prace członków stowarzyszenia prezentowane były na wielu wystawach w kraju i poza jego granicami.
Ekspozycję, którą otwarto w piątek w kamieńskim Muzeum tworzą obrazy i fotografie Wojciecha Dopierały, Dariusza Kalety, Ireny Koźmińskiej, Marii Kożurno, Heleny Leźnickiej, Adriany Rękas, Kazimierza Ratajczyka, Bożeny i Iwony Sawickich, Wiesława Stępnia, Elżbiety Waszczuk i Beaty Wacheckiej.
Wystawa "Kołobrzeskie impresje" będzie czynna do 19 maja.