logo muzeum

List intencyjny w sprawie wystawy o Ewaldzie Jürgenie von Kleiście

Dnia 22 czerwca br., przed zabytkowym XVIII-wiecznym dworem kurii dziekana, zwanym domem Kleista, podpisany został list intencyjny w sprawie przygotowania wystawy poświęconej, najwybitniejszemu mieszkańcowi tego budynku, wynalazcy kondensatora elektrycznego i dziekanowi kamieńskiej kapituły katedralnej Ewaldowi Jürgenowi von Kleistowi (1700-1748) i jego epokowemu odkryciu, którego dokonał w naszym mieście 273 lata temu.
Sygnotariuszami listu są: Burmistrz Gminy Kamień Pomorski Stanisław Kuryłło, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego ks. kan. Marek Cześnin, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego ks. kan. dr Robert Masalski, proboszcz kamieńskiej parafii i kustosz oddziału Muzeum Archidiecezjalnego w Kamieniu ks. kan. Dariusz Żarkowski, dyrektor MHZK Grzegorz Kurka, przewodniczący szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski oraz przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej Henryk Masłowski.
Wystawa o Kleiście i jego wynalazku prezentowana będzie w budynku, w którym dziekan kamieńskiej kapituły katedralnej mieszkał i dokonał swego odkrycia. Ten zabytkowy obiekt zostanie przekazany w użytkowanie Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej przez Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską. W "domu Kleista" znajdzie się XVIII-wieczne laboratorium fizyczne, zaś w budynku MHZK wystawa ukazująca wpływ kamieńskiego odkrycia na rozwój elektrostatyki na świecie.
W tym miejscu należy przypomnieć, iż od pięciu lat nasze miasto, z uwagi na postać Kleista i jego wynalazek, posiada prestiżowy tytuł miejsca szczególnie ważnego dla rozwoju fizyki na świecie "EPS Historic Site". Ekspozycja o kamieńskim odkrywcy będzie niewątpliwie jednym z ważniejszych punktów na turystycznej mapie Polski rozsławiając nasze miasto i region w kraju oraz poza jego granicami.