logo muzeum

plakat wystawy

W sobotę, 17 lutego, w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej odbył się wernisaż wystawy plakatu i grafiki dr. Piotra Florianowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autor prezentowanych na wystawie prac urodził się w naszym mieście, w którym ukończył Szkołę Podstawową nr 1. Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Szczecinie oraz studiów (na kierunkach – grafika i edukacja artystyczna) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 r. obronił, na macierzystym wydziale, pracę doktorską zatytułowaną "Autorski plakat teatralny. Poszukiwania ideowo-formalne w oparciu o cyfrową rejestrację i przetwarzanie obrazu". Pracuje w Zakładzie Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz w  Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Piotr Florianowicz jest uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw i projektów interdyscyplinarnych w kraju i zagranicą. Za swe osiągnięcia artystyczne otrzymał stypendium w dziedzinie kultury Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zajmuje się projektowaniem graficznym oraz działalnością edukacyjną. Prowadzi również warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Otwartą w sobotę wystawę stanowi zbiór 47. plakatów teatralnych i grafik cyfrowych. Autor prac po raz pierwszy pokazał je w rodzinnym mieście. Nasze Muzeum jest też pierwszym miejscem, w którym zaprezentowany został cykl grafik zatytułowany "Pomiędzy" powstały w ramach stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W pracach tych ukazane zostały przeplatające się charakterystyczne elementy katedry kamieńskiej i architektury gotyckiej Torunia tworzące abstrakcyjne obrazy w formie grafiki cyfrowej. Tytuł "Pomiędzy" łączy bliskie Piotrowi Florianowiczowi miasta – Kamień Pomorski, w którym się urodził i wychował oraz Toruń, w którym założył rodzinę i mieszka.

Wystawa plakatu i grafiki Piotra Florianowicza będzie prezentowana w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej do końca marca br., od poniedziałku do soboty, w godzinach 10:00 – 16:00.
Serdecznie zapraszamy!