logo muzeum

Tuż po północy, już w niedzielę 19 maja, zakończyła się dziewiąta edycja Nocy Muzeów w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Pierwsi zwiedzający pojawili się u nas punktualnie o 19:00. Zobaczyli prezentowane w naszym Muzeum wystawy stałe i czasowe: „Miasto i jego mieszkańcy. Kamień Pomorski w latach 50. XX w.”, „Cammin in Pommern – Kamień Pomorski. Miasto w XX wieku”, „Ocalony od zapomnienia. Historia wydobycia wraku XIX-wiecznego żaglowca odkrytego u wybrzeży Bałtyku”, malarstwo Marty Greszty i Nadii Świerczyny, wystawę o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej z kontuarem kamieńskich organów z 1888 roku czy nową ekspozycję ukazującą zabytki odnalezione przez członków Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków im. św. Korduli przekazane nam w depozyt przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Oprócz wystaw odbyły się także krótkie prelekcje dotyczące naszych zbiorów i dziejów miasta. O godzinie 19:00 rozpoczęliśmy pierwszą z nich poświęconą Kamieniowi Pomorskiemu ukazanemu na obrazach znajdujących się w zbiorach MHZK. Godzinę później zajęliśmy się kamieńskim ratuszem w ikonografii. 9 maja minęło bowiem pół wieku od oddania do użytku tej zabytkowej budowli po odbudowie ze zniszczeń wojennych. Po tej prezentacji udaliśmy się do katedry, w której tematem naszego spotkania stały się organy świętujące w tym roku jubileusz 350. rocznicy swej fundacji przez księcia Ernesta Bogusława de Croy'a. Mieliśmy możliwość usłyszeć brzmienie tego królewskiego instrumentu, za którego kontuarem zasiadł organista katedralny Mariusz Stankiewicz. Przewodnikiem tej wyprawy był sam książę Ernest Bogusław.

Po powrocie do MHZK, o godz. 21:00, rozpoczęliśmy prelekcję dotyczącą działalności uzdrowiskowej w naszym mieście, w którym już w 1876 r. odkryto złoża solanki i borowiny. W tym roku „Uzdrowisko Kamień Pomorski” skończy sześćdziesiąt lat. Tegoroczną Noc Muzeów zakończyła prezentacja fotografii prasowych pokazujących Kamień zamieszczonych na łamach „Głosu Szczecińskiego”, które odnaleźli wolontariusze naszego Muzeum (słuchacze kamieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) podczas kwerendy prasowej.

Wszystkim, którzy nas odwiedzili serdecznie dziękujemy za przybycie. Wyrazy wdzięczności kierujemy również pod adresem naszego proboszcza ks. kan. Dariusza Żarkowskiego oraz organisty katedralnego Mariusza Stankiewicza za okazaną nam pomoc w organizacji tegorocznej edycji Nocy Muzeów.

Następna Noc Muzeów za rok. Już teraz zapraszamy!