logo muzeum

22 października w naszym Muzeum odbyło się otwarcie wystawy stanowiącej plon wojewódzkiego etapu XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Sztuka Osób Niepełnosprawnych", który w tym roku przebiegał pod hasłem "Tajemnica Mojej Wyobraźni", zorganizowanego przez zachodniopomorski oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W konkursie wzięło udział 97 podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej z terenu naszego województwa.
Na dziś planowana była, towarzysząca ogłoszeniom wyników konkursu, gala wojewódzka, która odbyć się miała w nowym budynku kamieńskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ulicy Mikołaja Kopernika.
Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa odbył się jednak tylko wernisaż prac z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkiego oddziału PFRON z dyrektor Anną Rąbel, delegacja kamieńskiego PSONI z prezes Jolantą Janik oraz reprezentanci stowarzyszenia z Wałcza.

Ekspozycja będzie prezentowana do końca listopada br., w godzinach otwarcia naszego Muzeum (poniedziałek-sobota od 10:00 do 16:00).