logo muzeum

W piątek, 7 października, w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej – w dworze Kleista odbyła się konferencja poświęcona więźbie dachowej naszej katedry, w której uczestniczyli prof. Ulrich Schaaf i dr Maciej Prałat z Katedry Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, dzięki któremu przeprowadzono badania więźby – Tomasz Wolender, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Ewa Stanecka, jego poprzedniczka sprawująca ten urząd w latach 1991-2019.
Podczas spotkania gospodarz naszej katedry i proboszcz kamieńskiej parafii ks. kan. Dariusz Żarkowski przedstawił prace konserwatorskie przeprowadzone w świątyni w ostatnich dwóch dekadach, zaś prof. Schaaf omówił wyniki badań więźby, które wykonano w bieżącym roku.
Przypomnijmy, iż w lipcu wszystkich zaskoczyła wiadomość o średniowiecznej metryce więźby dachowej w katedrze. Jak dotąd uważano bowiem, iż pochodzi ona w czasów nowożytnych. Toruńscy naukowcy, na podstawie badań dendrochronologicznych przeprowadzonych przez prof. Tomasza Ważnego, wykazali, iż konstrukcja więźby nawy głównej pochodzi z lat 60. XIV w., a nawy poprzecznej nawet z lat 60. XIII w. Drewno (głównie dębina) wykorzystane do jej budowy pochodziło z wyspy Wolin skąd najpewniej drogą wodną trafiało do Kamienia.
Odkrycie to spowodowało, iż kamieńska więźba jest nie tylko najstarszym zachowanym typem więźby w Polsce, ale też i najstarszą w ogóle zachowaną w naszym kraju, o czym szeroko informowały media ogólnopolskie.
Po spotkaniu w dworze Kleista zebrani udali się na strych katedry, gdzie można było zobaczyć zabytkową więźbę. W jej przypadku ostatnie słowo nie zostało jeszcze powiedziane. W przyszłym roku bowiem toruńscy konserwatorzy zabytków planują przebadać więźbę nad najstarszą częścią naszej katedry – prezbiterium i apsydą.