logo muzeum

Zapraszamy na organizowaną przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie konferencję "Cyfryzacja jako nowoczesna forma ochrony konserwatrskiej", która 15 listopada odbędzie się w siedzibie Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej - w dworze Kleista przy Placu Katedralnym 4.

Szczegółowy program konferencji został zamieszczony na stronie Biura Dokumentacji Zabytków:

https://www.bdz.szczecin.pl/strona-glowna