logo muzeum

Wystawa i wykład "Inkunabuły z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim"

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej zaprasza na otwarcie wystawy zatytułowanej "Inkunabuły z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim" oraz wykład pod tym samym tytułem, który wygłosi Pani Agata Michalska - starszy kustosz z Sekcji Starych Druków Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Otwarcie wystawy i wykład odbędą się w ten piątek, 2 grudnia br., o godzinie 16:00, w głównym budynku MHZK przy ul. Adama Mickiewicza 34.

Wystawa i wykład wiążą się z konserwacją woluminu, który zobaczymy w Muzeum, zawierającego dwa współoprawne dzieła w języku łacińskim wydrukowane w XV w. Pierwsze to "Mammotrectus super Bibliam" Joannesa Marchesinusa wydane około 1482 r. w Bazylei, drugie zaś to wydrukowane z Norymberdze w maju 1480 r. "Confessionale" Bartholomaeusa de Chaimisa.

Wolumin znajdował się w księgozbiorze kamieńskiej katedry. Jego konserwacja, którą przeprowadzono w bieżącym roku obejmowała "zabiegi nad kartami w bloku oraz rekonstrukcję oprawy z zachowaniem wszystkich oryginalnych piętnastowiecznych elementów". Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.