logo muzeum

"Z dziejów Kamienia Pomorskiego - wokół monografii miasta"

Za ponad rok czeka nas jubileusz 900-lecia misji chrystianizacyjnej biskupa Ottona z Bambergu i 750-lecia nadania praw miejskich. Aby uczcić rocznice tych doniosłych wydarzeń Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej wystąpiło w ubiegłym roku z inicjatywą opracowania naukowej monografii Kamienia Pomorskiego obejmującej historię miasta od czasów prehistorycznych po współczesne.

Idea ta spotkała się z pełnym poparciem władz miejskich i publikacja taka jest obecnie przygotowywane. Redaktorem "Dziejów Kamienia Pomorskiego", które ukażą się w jubileuszowym 2024 r. jest prof. Radosław Gaziński. Monografię opracowuje sześcioosobowy zespół w skład, którego wchodzą historycy z uznanym dorobkiem naukowym związani z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Szczecińskim i Archiwum Państwowym w Szczecinie, a także pracownik Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Na "Dzieje Kamienia Pomorskiego" złożą się następujące rozdziały: czasy pradziejowe i wczesne średniowiecze (do lokacji) - prof. dr hab. Marian Rębkowski (dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), średniowiecze (od lokacji miasta do końca panowania Bogusława X) – prof. Rafał Simiński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego), nowożytność (od śmierci Bogusława X po koniec epoki staropruskiej - 1806 r) – prof. dr hab. Radosław Gaziński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego), XIX i I poł. XX wieku – prof. Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie i Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego), dzieje biskupstwa i kapituły do 1810 r. - dr Radosław Pawlik (Archiwum Państwowego w Szczecinie), okres po 1945 r. - mgr Błażej Bubnowicz (Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej).

W tym miejscu należy nadmienić, iż w związku z opracowywaną monografią w maju br. pracownicy warszawskiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przeprowadzili badania georadarowe w katedrze oraz na grodzisku, gdzie dziś wznowi się kościół Mariacki.

W celu przybliżenia przygotowywanych "Dziejów Kamienia Pomorskiego" Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej oraz Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej mają zaszczyt zaprosić na sesję naukową zatytułowaną "Z dziejów Kamienia Pomorskiego – wokół monografii miasta", która odbędzie się w tę sobotę, 26 listopada o godz. 12:00 w siedzibie MHZK przy ul. Adama Mickiewicza 34. Autorzy poszczególnych rozdziałów monografii zaprezentują wtedy wybrane zagadnienia, które znalazły się w sferze ich badań. Program sesji jest następujący:

prof. Marian Rębkowski, mgr Robert Ryndziewicz, "Wyniki badań georadarowych w katedrze i na grodzisku w Kamieniu Pomorskim",

prof. Rafał Simiński, "Źródła do dziejów średniowiecznego Kamienia Pomorskiego",

prof. Radosław Gaziński, "Kamień Pomorski w okresie wojny trzydziestoletniej",

prof. Paweł Gut, "Ewald Georg von Kleist – nieznane fakty z życia kamieńskiego odkrywcy",

mgr Błażej Bubnowicz, "Przyczynek do dziejów kamieńskiej oświaty. Publiczna Szkoła Powszechna w Kamieniu Pomorskim w latach 1945-1948".

Serdecznie zapraszamy!

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej i Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej